Evangelische roepingen en wat er van overbleef

Ook al staat u ver af van deze vorm van geloof, het is interessant hier kennis van te nemen. Hoekendijk legt het in haar boek eerst uit, want er zijn veel misverstanden. Verder gaat het boek over geëngageerde mensen.

De betekenis om opgevoed te zijn in deze speciale vorm van protestantisme, een vorm die men weinig in de gevestigde kerken vindt. Het geloof blijft in de verhalen soms wel, soms niet overeind, maar de roeping blijft.
Een verhaal gaat over sociaal engagement.
Terugkijkend is voor ieder van hen de vraag wat de kunst van het leven is.

De liefde is ook een belangrijk thema in dit boek.

De levensverhalen zijn met elkaar verweven. Ze gaan over:

 • Ben Hoekendijk
  Evangelist, schrijver, zeiler. Een leven van toppen en dalen.
 • Henk Timmerman
  Succesvol Vrij Evangelisch predikant met een stottergebrek.
 • Henk Kuylman
  Predikant die zichzelf vier maal uitvond.
 • Joos Korporaal
  Landelijk promotor actief burgerschap; van straatboefje tot jeugdleider.
 • Liebje Hoekendijk
  Evangeliseren als domineesvrouw, gebruik van televisie als actiemiddel, de leek in kerk en samenleving.

Te bestellen door € 14,90 over te maken naar bankrekening NL27INGB0000983502, t.n.v. L.Hoekendijk, Bussum. De portokosten van € 3,00 nemen wij voor onze rekening. Vergeet niet gelijktijdig het adres, waar het boek heen moet, te vermelden via info@liebjehoekendijk.nl of telefonisch naar 035-6910173

Recencies

Prof.dr. Ed Klip
Dit boek leest als een trein: het is de geschiedenis van een tijdperk, het beschrijft de lotgevallen van een familie, met als overkoepelend thema het geloof in een betere wereld door de verkondiging van levenslessen vanuit een christelijke inspiratie. De auteur is er in geslaagd dit thema te verweven met de persoonlijke betrokkenheid van de vijf “evangelisten”: levens met een roeping.
Een spannende verkenning van mensen die partij kiezen tegen de achtergrond van een veranderende protestantse wereld.

Pieter van den Busken (van der Busken advertising)
‘Komende uit een hele andere wereld dan Liebje heb ik met verwondering dit boek van Liebje gelezen.
Die wereld kende ik helemaal niet. Met verwondering omdat ik zoveel pijn en leed zag in een wereld die voor mij als buitenstaander louter liefde preekt. Het is ook een verraderlijk boek. Door de prettig vertellende toon, toegankelijke en nuchtere beschrijvingen ben je geneigd de beschrijvingen van de levens van de mensen die Liebje beschrijft als prettig te ervaren, terwijl er zoveel tussen de regels en onderliggende pijn achter zit.
Liebje is in staat om de verschillende levens elk in hun eigen context weer te geven. Feilloos legt zij haar wijze vinger op de wonden en heeft ook oog voor het geluk dat sommigen hebben gevonden, na vele diepe dalen. Op uitstekende analytische wijze legt Liebje verbanden van het hoe en waarom van evangelisch geroepenen. En vooral wat er van over gebleven is. Knap en openbarend geschreven. Smaakt naar meer. Er zullen (helaas…?) genoeg evangelische levens met heftige ups en downs te vertellen zijn’.

Jan Nieuwland, Leger des Heils
Dit boek zal voor velen een verademing zijn. Dat er ook een ‘heiden’ in voorkomt, is verfrissend. Ik heb er veel van geleerd.

Gerdi Brongers
‘Het boek was heel leuk om te lezen. Wat een geweldige dingen maken die mensen mee, niemand in mijn omgeving heeft zo’n leven als de mensen in het boek. En wat een ontroerend verhaal over die stotterende oude dominee!’

Maarten
‘Ik heb zelf een evangelische achtergrond, en ik vind de verhalen in dit boek fijn om te lezen en heel herkenbaar want ik heb zelf die lange weg afgelegd om nu in een heel andere sfeer te komen. Mijn vrouw is zelfs antroposofe geworden’

Alie Rusch
Het zijn volle levens en interessante getuigenissen die je hebt beschreven. Door je praat-stijl zijn de beschreven mensen dichtbij gebracht en ik vind ze stuk voor stuk hartverwarmend. Vooral je eigen verhaal en dat van Joos zijn voor mij fijn om te lezen. Ik heb jullie zo weer beter leren kennen. Verder heeft het me wegwijs gemaakt in de evangelische wereld die me helemaal onbekend was… die beukt me overigens teveel op mijn gemoed, maar dat doe jij gelukkig niet!

Bea Pelgrum
Over het verhaal van Henk Kuylman: Liebje schrijft in het eerste hoofdstuk dat het evangelische geloof over keuzes gaat, niet over harmonie. Je bent er verantwoordelijk voor dat ook anderen de boodschap horen, en verantwoordelijk voelde Henk zich… De boodschap is radicaal, niet een beetje dit en een beetje dat. Hij probeerde dat uit te dragen, maar vond ook dat hij daarin te kort schoot… later, en vier nieuwe professies verder, vond hij dat het eigenlijk geestelijke hoogmoed was… Dan kun je Henk’s leven typeren met acceptatie van wat het leven brengt, gezondheid of ziekte, dat hoort ook bij het leven. Het is dan de vraag: ‘wat brengt mij deze dag?’. Kunnen luisteren, daar gaat het om. (uit de speech van de boekpresentatie)

Een verre neef (ook Hoekendijk)
Je boek was leuk om te lezen. Daarnaast geeft het goed de relaties weer tussen alle Hoekendijken, die zich op het evangelische gebied hebben bewogen. Dat is goed, want daarmee schep je een stukje duidelijkheid en een beeld van wat jullie hebben meegemaakt. De boeken die je noemt heb ik via Marktplaats kunnen krijgen, en het is toch apart dat ik nu pas in staat ben om een goed beeld en overzicht te krijgen van de Hoekendijken…
Mijn ouders hielden ons kinderen wat weg van de familie, vandaar dat je toch op een gegeven moment zo nieuwsgierig wordt dat je gaat zoeken naar je familie.

Wil de Vries
Ik vind het heel ontroerend om te lezen. Je kruipt als lezer helemaal in de levens die je beschrijft, je leeft met ze mee. In je eigen verhaal laat je veel van jezelf zien, heel openhartig. Je komt op mij over als een militante vrouw, maar jij hebt ook je tranen gehad en dat vertel je eerlijk. Dat vond ik mooi om te lezen. Het verhaal van de dominee die stotterde en hoe zijn gemeente daarop reageerde, dat is ontroerend. Het is ook prettig dat het geen dik boek is: wat gezegd moest worden is gezegd, en dat is genoeg.

Emmy Buurman-Beumer
Ik vind het boek geweldig, ik heb het helemaal stukgelezen. Vooral het verhaal van de familie Timmerman is zeer ontroerend, maar ook de andere verhalen, ik geniet er zo van.

Ien Toetenel
Wat een verrassing, dat boek, en wat een geschiedenissen allemaal. Die levens trekken aan je voorbij, of je het zelf meemaakt. Vooral de verhalen van Joos en jou zijn het meeste dichtbij, omdat ik jullie ken. Je schrijft nog steeds heeel lief over hem, en dat na al die jaren. Je zult zijn mindere kanten toch ook wel hebben leren kennen? (grapje).

< terug naar publicaties