Publicaties

Evangelische roepingen en wat er van overbleef

Ook al staat u ver af van deze vorm van geloof, het is interessant hier kennis van te nemen. Hoekendijk legt het in haar boek eerst uit, want er zijn veel misverstanden. Verder gaat het boek over geëngageerde mensen.

De betekenis om opgevoed te zijn in deze speciale vorm van protestantisme, een vorm die men weinig in de gevestigde kerken vindt. Het geloof blijft in de verhalen soms wel, soms niet overeind, maar de roeping blijft.
Een verhaal gaat over sociaal engagement.
Terugkijkend is voor ieder van hen de vraag wat de kunst van het leven is.

De liefde is ook een belangrijk thema in dit boek.

De levensverhalen zijn met elkaar verweven. Ze gaan over:

 • Ben Hoekendijk
  Evangelist, schrijver, zeiler. Een leven van toppen en dalen.
 • Henk Timmerman
  Succesvol Vrij Evangelisch predikant met een stottergebrek.
 • Henk Kuylman
  Predikant die zichzelf vier maal uitvond.
 • Joos Korporaal
  Landelijk promotor actief burgerschap; van straatboefje tot jeugdleider.
 • Liebje Hoekendijk
  Evangeliseren als domineesvrouw, gebruik van televisie als actiemiddel, de leek in kerk en samenleving.

Te bestellen door € 14,90 over te maken naar bankrekening NL27INGB0000983502, t.n.v. L.Hoekendijk, Bussum. De portokosten van € 3,00 nemen wij voor onze rekening. Vergeet niet gelijktijdig het adres, waar het boek heen moet, te vermelden via info@liebjehoekendijk.nl of telefonisch naar 035-6910173

Recensies

Prof.dr. Ed Klip
Dit boek leest als een trein: het is de geschiedenis van een tijdperk, het beschrijft de lotgevallen van een familie, met als overkoepelend thema het geloof in een betere wereld door de verkondiging van levenslessen vanuit een christelijke inspiratie. De auteur is er in geslaagd dit thema te verweven met de persoonlijke betrokkenheid van de vijf “evangelisten”: levens met een roeping.
Een spannende verkenning van mensen die partij kiezen tegen de achtergrond van een veranderende protestantse wereld.

lees alle recensies >

Brochures en bundels

Visie op vrijwilligerswerk. – s’Gravenhage, Platform Vrijwilligerswerk, 1982, 59 blz.(Brochure over de discussie met de vakbeweging)

Gezonde gemeenschap, in Van rooms riaar katholiek, ontwikkelingen in de katholieke kerk in Nederland, 1960—1982.- Baarn, Bosch & Keuning, 1982, 118 blz.

Overzicht organisatietypen die met vrijwilligers werken. In Handboek hulpverlenen en veranderen, Aiphen a.d.Rijn, Samson, 1976; idem in Historisch overzicht, in Handboek besturen en veranderen, Aiphen a.d. Rijn, Samson, 1985; 17 blz. en als brochure eng., spaans.

Institutionalisering van welzijnsvoorzieningen, in Het geluk van Nederland, over welzijnsbeleid in een no—nonsense tijdvak. – Muiderberg, Coutinho, 1986, 142 blz. Ook in aparte brochure, 27 blz., ned., eng.

Cultural Roots of Voluntarism in the different countries, in Transnational Associations, Brussel 1989 nr.2; oak in Garantia Internacional de los Derechos Sociales. – Madrid, Ministerie van Sociale Zaken, 1990, 259 blz.; en als brochure. eng., spaans, tsjechisch, 22 blz.

Company giving in the Netherlands, in Company giving in Europe. – Londen, Directory of Social Change, 1991, 144 blz.

Deontological code for voluntarism. — Bussum, EuroNetwork Foundation, 1991. eng., spaans, frans, catalaans (rechten en plichten: voor vrijwilligers, voor organisaties en voor de samenleving)

Het kwetsbare vrijwilligerswerk. – Bussum 1992, 69 blz. (beleids—adviesnota voor Stichting Benevolentia)

Charismatic initiators Bussum, Volonteurope conferenties, 2001 eng.

De glans van grijs

Ideën voor sociaal en prettig leven
Liebje Hoekendijk, 2010, SWP,
112 pagina’s, prijs € 9,95.
ISBN 978 90 8850 159 3
www.swpbook.com

“In De glans van grijs voert Liebje Hoekendijk een positieve toon. Een toon die warmte uitstraalt, ouderen bemoedigt en de laatste fase in het leven ziet als een periode met toegevoegde waarde voor de samenleving en voor de oudere zelf.

Ouderen in onze tijd krijgen en nemen hun kansen om zelf te kiezen, om zinvol in de samenleving actief te zijn, om hun seksualiteit anders, maar zeker niet minder te beleven, om ruimte voor zichzelf te creëren in samenspel met anderen.

Naast talloze concrete tips en ideeën komen in De glans van grijs belangwekkende thema’s en vragen aan bod: Ga ik de tijd anders ervaren nu ik niet meer fulltime werk? Hoe kijk ik aan tegen eenzaamheid? Heb ik behoefte om mijn persoonlijke geschiedenis vorm te geven? Kan ik mij nog nuttig maken in het vrijwilligerswerk? Ga ik genieten van het leven, van natuur en cultuur? Worden mijn hersens weer eens aan het werk gezet in opleidingen en cursussen? Heb ik oog voor mijn financiële positie? Zetten mijn dromen mij nog in beweging?

De glans van grijs is een aanrader, niet alleen voor ouderen zelf, maar ook voor professionals in het veld, beleidsmedewerkers en allen die het wel en wee van ouderen ter harte gaat.”

Kan ik iets doen?

Gids voor vrijwilligerswerk
2007, SWP Amsterdam

Levenskunst van ouderen

2005, SWP Amsterdam. 255 paginas, 2e druk in 2006, 255 blz.

NOTA BENE: In mei 2010 gekozen als Boek van de Maand door het blad Nursing!
Klik hier om de recensie te lezen.

Lotgenotenhulp, een wegwijzer

– Nijkerk, Intro, 1990, 239 blz. (functies van zelfhulp beschreven in relatie met de aard van de problematieken, voor
opleidingen)

De vrijwilliger in de hulpverlening

– Deventer, Sociale bibliotheek Van Loghum Slaterus, 1981, 299 blz. (Boek over resultaat van onderzoek. Typologie, betekenis, beleids-adviezen en organisatieadviezen. Opdracht van CRM)

Welk werk dient betaald te worden

— ‘s Gravenhage, Platform Vrijwilligerswerk, 1979, 54 blz. Herhaalde bijdrukken, Eng., spaans, catalaans. (Overgenomen in internationale tijdschriften. Wordt in de Universiteit van Londen gebruikt als lesstof)
In Niet loonvormende arbeid. – Wetenschapsvoorl., SWIDOC, 1981

Werkboek zelfhulp

– tweede druk Ede, Zoner & Keuning, 1979, 254 blz.(Ontstaan, positie in de samenleving, ervaringsadviezen voor de opzet van groepen, advies aan beroepskrachten, adreslijst)

Overgewicht in de samenleving

over moralisme en vertekening van de sociale werkelijkheid. Baarn, Ten Have, 1973, 162 pag.

Dwarslagen in de christenheid

– Baarn, Bosch & Keuning, 1e tot 4e dr. 1969 – 1972, 124 pag.; vertaald in duits, Oncken-verlag, 1971 (typologie van verschillende spiritualiteiten van verschillende “soorten” christenen.

De Vrijwilligerskrant

Landelijke krant over vrijwilligerswerk, 1996-2000. Oplage 150 000. In eigen beheer Hoekendijk & Partners.