Typen organisaties die met vrijwilligers werken

Een sociale kaart in schema Ik maakte eens een conferentie mee over vrijwilligers in de ouderenzorg. Er was een grote spraakverwarring. Problemen die de ene vrijwilliger had binnen zijn organisatie waren totaal anders dan die van anderen. Hier bleek dat de positie van de vrijwilliger samenhangt met het soort organisatie vanwaar uit men werkt, en […]

Vrijwilligerswerk of betaald werk

Artikel in Nederlands Dagblad aug.2014 In discussies over vrijwilligerswerk wordt vaak de vraag gesteld of vrijwilligerswerk overvraagd wordt, dan wel een onjuiste plaats inneem ten opzichte van betaald werk. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ook al eens verzucht dat hij wel eens wil weten waar nu eigenlijk de grenzen van vrijwilligerswerk liggen […]

Afscheid van mijn zoon, mijn kat en mijn geliefde

In de periode van ruim een jaar verloor ik mijn oudste zoon, een geliefd huisdier en mijn partner van een 40 jaar durende, warme relatie. Afscheid na afscheid, pijn na pijn. Dit drievoudig afscheid betrof drie zulke totaal verschillende ervaringen dat ze niet zijn te vergelijken. Op een ding na: het ergste is niet het […]