Boekbespreking

Hier vind je de boekbesprekingen die ik maakte voor de VVAO leeskring.

Grand Hotel Europa

Door Ilja Leonard Pfeiffer

(boekbespreking voor de leeskring van de VVAO-Gooi en Eemland)

Recensies

Elke krant heeft wel een recensie geschreven, want de verkoopcijfers slaan alles. De meeste zijn juichend en herhalen de thema’s, voor ons niet zo interessant. Rob Schouten in Trouw noemt het ‘een echt meesterwerk’. In de Volkskrant  (24-8) wordt doorgemijmerd over het ‘Europa gevoel’, dat is zoiets als de nostalgie van een oude dame. Mooi, Sehnsucht. Gevaarlijk dicht in de buurt van rechtse populisten en Brexetiers. De hang naar een verleden dat misschien nooit zo heeft bestaan. (Arie Elshout).

Kritiek klinkt in de Groene Amsterdammer, daar is het tenslotte een kritisch blad voor.

Bespreking

Grand Hotel Europa is een merkwaardige roman. Eigenlijk is het een dik essay, gelardeerd met een liefdesgeschiedenis. Dat essay gaat over:

– Toerisme en diens corrumperende effecten
– De cultuurgeschiedenis van Europa, de positie, toekomst en verval van dat werelddeel.
– Zijdelings wordt ook over migratie gesproken (Abdul), kunst (Caravaggio, 1571-1610 en de Biënnale 2017, en Damien Hirst).
– Daarbij filosofeert hij over de vraag wat authenticiteit is.

Download de hele recensie hier >

De acht Bergen

door  Paolo Cognetti

Leeskring VVAO Gooi en Eemland

Inhoud:

1      De auteur

2      Rondje wat vinden we van dit boek

3       Samenvatting

4       Thema’s samen invullen

5       Verschil met vorige boek wat betreft karakters

6       Zien we levenslessen?

Laten zien: Afbeeldingen van Alpenrozen, portret van Cognetti en een zelfgemaakte Mandala, naar de tekst van de Nepalese boer.

Download de hele boekbespreking in word >

Een onberispelijke man

Jane Gardam

Mevrouw Feathers, een opgewekte, vriendelijke en dappere vrouw, reist met haar ongeboren baby per boot naar het missieziekenhuis op Port Swettenham op Borneo, samen met een inheemse vrouw met haar baby. Zij zal in geval van nood als voedster optreden als onverhoopt haar eigen voeding niet op gang zou komen. Een dag later wordt die baby geboren, maar de moeder sterft kort daarna aan kraamvrouwenkoorts.

10 dagen later neemt de Welshe zendelinge ‘Tante May’ de leiding. Ze reis met de baby naar de vader, die niet eens aan de steiger is om haar op te vangen en zijn zoon te zien. Hij is totaal gedemoraliseerd, zijn enkel is ooit verbrijzeld geworden en hij is alcoholist, en nu weduwnaar. Edward groeit, als enig wit kind, op bij de bruine inheemse familie van de min, die daar een vergoeding voor krijgt. Het dochtertje Ada hecht zich als een moedertje aan het kind.

Lees de hele bespreking in word >

Stoner van John Edgar Williams

William Stoner  werd geboren in 1891. Hij stierf in 1956

Het verhaal over zijn leven wordt lineair verteld en heeft enkele duidelijke perioden:

  1. Opgroeien als zoon van arme landarbeiders, school, begin opleiding
  2. Huwelijk, dat na een maand een mislukking bleek. Dochter
  3. Docent universiteit, hij geniet van kennisoverdracht
  4. Liefde met een medewerkster
  5. Einde, rustig weggaan.

Lees het hele document in word >

De Kinderwet

Personen

  • Fiona Maye, rechter familierecht. 59 j.
  • Jack Maye, echtgenoot, 60j
  • Melani, ‘geliefde’ van Jack, 28 jaar
  • Nigel Pauling, assistent van Fiona
  • Marina Green, Maatschappelijkwerkster

Algemeen: het verhaal wordt consequent verteld in de eerste persoon, gezien dus vanuit Fiona. We zien zowel haar scherpe verstand, waarmee ze vernuftige en weloverwogen vonnissen formuleert; als haar emoties in haar persoonlijke leven. Ze is daarbij strikt eerlijk tegenover zichzelf. Als haar man haar verwijt dat ze haar speelsheid heeft verloren, moet ze erkennen dat hij gelijk heeft, hoezeer zijn verwijten haar ook kwetsen.

De beschrijvingen van de omgeving zoals de plechtige omgeving van de Londense wijk waar het gerechtshof is, als de sfeer en geur van het ziekenhuis (ik vindt het daar fijn, ik werd daar als kind verwend), en de omgeving van NewCastle zijn beschreven met Fiona’s gevoelens van dat moment. De sfeer is telkens mooi getroffen.

Zoals het verhaal zich ontwikkelt, worden de beschrijvingen van de rechtszaken van de rechtspraktijk ons verteld, telkens onderbroken door ontwikkelingen in haar relatie(s) en gevoelens. In beide gevallen is er sprake van een ontwikkeling. Dat maakt het boek spannend om te lezen.

Aangezien iedereen zelf het verhaal in chronologische volgorde heeft kunnen lezen, ga ik in deze bespreking deze twee gebieden apart beschrijven.

Lees het hele document in Word >

Het naderen van een brug

Het naderen van een brug

Roel Benz van den Berg

De centrale vraag die het boek stelt is: wat is het ik? Zoals de eerste vraag in Hamlet: ‘wie is daar?’
De vraag naar de identiteit komt op alle denkbare manieren aan de orde:
– de gedroomde ik en die van overdag;
– is het mooie ik van een fotomodel nog echt?;
– de acteur in zijn rol;
– maskers zoals comedy en tragedy;
– wat betekent een lijk nog;
– een kind maakt een marionet open om te kijken of er een ik in zit;
– een anonieme, stiekeme aanwezigheid;
– de ik in de spiegel;
– de ik aan de overkant;
– en uiteindelijk: de ik die leeft en de ik die doorleeft na de dood.

Verder komen alle emoties rond liefde, woede, verlies en twijfel ter sprake.

lees het hele document in word >